Perimeter 81 מציעה לעסקים פתרון VPN מתקדם מבוסס ענן המאבטח במהירות ובקלות גישה למשאבים מקומיים ועננים.באמצעות  SDP) Software-Defined Perimeter).הענן של Perimeter 81 מחליף חומרה יקרה, ובמקומה מספק תשתית מבוססת ענן המאפשרת פריסת נקודות קצה של VPN ומשלבת אימות מכשיר, גישה מבוססת זהות וקישוריות דינמית לכל משתמש.

עובדים ניידים מוגנים באמצעות SSO) Single Sign On) של Perimeter 81, שניתן להשתמש בו בכל מכשיר Windows, Mac, iPhone ו Android .
אבטחת ה- Wi-Fi האוטומטית החדשנית של Perimeter 81 מגינה גם על כל הנתונים על ידי הפעלת הגנת VPN אוטומטית כאשר עובדים מתחברים לרשתות לא ידועות או לא מהימנות.
עם שליטה וניהול זהויות המשולבים בפורטל של Perimeter 81 , ניתן להוסיף עובדים וקבוצות בקלות למשאבי רשת ארגוניים וסביבות ענן עם גישה מאובטחת מבוססת מדיניות.
השירות מספק דוחות פעילות מפורטים המספקים תובנות לגבי ניצול משאבים ורוחב פס במקביל ליכולת פיקוח על חיבורים פעילים.