חבילת מוצרי Semperis עבור Microsoft Active Directory מאפשרת לארגונים להתגבר על אסונות גדולים וקטנים.
שורה של יישומים עסקיים מסתמכים על Active Directory כדי להעניק או לדחות גישה למשאבים ארגוניים, מה שהופך את Active Directory לאחד המרכיבים הקריטיים ביותר של תשתית מרכז הנתונים.  אי זמינות של Active Directory יכולה להוביל להשבתה ארגונית מלאה בה עובדי הארגון אינם יכולים להתחבר למחשב האישי שלהם, להשתמש בטלפונים שלהם או אפילו להשתמש בתגי זיהוי שלהם כדי להיכנס לבניין. Active Directory כפוף לכשלים עקב טעויות אנוש, פעילויות זדוניות, וירוסים ותקלות תוכנה. כשלים אלו מצריכים שחזור מלא או חלקי של סביבת הActive Directory. חבילת המוצרים של Semperis מספקת לארגונים משאבים מרובים המאפשרים שחזור מחיר ואוטומטי של הפורסט כולו, שחזור אלפי אובייקטים ושחזור מאפיין בודד אחד. שמירה על התפעול של Active Directory היא צורך ארגוני ויש לטפל בה בעת בניית תוכנית תחזוקה ותכנון עסקי של הארגון. חברת SEMPERIS פיתחה חבילת פתרונות הנותנת מענה לצרכים אלו ויכולות נוספות הנגזרות מתהליכי העבודה השוטפים מול ה-Active Directory