SEMPERIS הנה מובילה עולמית בתחום ההגנה על Active Directory.

חבילת מוצרי Semperis עבור Microsoft Active Directory מאפשרת לארגונים להתגבר על אסונות גדולים וקטנים.

שורה של יישומים עסקיים מסתמכים על Active Directory כדי להעניק או לדחות גישה למשאבים ארגוניים, מה שהופך את Active Directory לאחד המרכיבים הקריטיים ביותר של תשתית מרכז הנתונים.
אי זמינות של Active Directory יכולה להוביל להשבתה ארגונית מלאה בה עובדי הארגון אינם יכולים להתחבר למחשב האישי שלהם, להשתמש בטלפונים שלהם או אפילו להשתמש בתגי זיהוי שלהם כדי להיכנס לבניין.
Active Directory כפוף לכשלים עקב טעויות אנוש, פעילויות זדוניות, וירוסים ותקלות תוכנה. כשלים אלו מצריכים שחזור מלא או חלקי של סביבת הActive Directory.
חבילת המוצרים של Semperis מספקת לארגונים משאבים מרובים המאפשרים שחזור מחיר ואוטומטי של הפורסט כולו, שחזור אלפי אובייקטים ושחזור מאפיין בודד אחד.
שמירה על התפעול של Active Directory היא צורך ארגוני ויש לטפל בה בעת בניית תוכנית תחזוקה ותכנון עסקי של הארגון.
חברת SEMPERIS פיתחה חבילת פתרונות הנותנת מענה לצרכים אלו ויכולות נוספות הנגזרות מתהליכי העבודה השוטפים מול ה-Active Directory.SEMPERIS מציעה 2 שירותים מרכזיים בגנה על Active Directory:

(Active Directory Forest Recover (ADFR: שירות המאפשר שחזור ה AD לכל חומרה, פיסית או וירטואלית. השחזור מתבצע על מערכת הפעלה "נקייה" וכולל רק את מה שצריך כדי לתפקוד השרת כ DC, DNS וכיוצא בזה.

(Directory Service Protector (DSP: השירות עוקב באופן רציף עבור אינדיקציות לחשיפה, מזהה התקפות מתקדמות ומאפשר תגובה מהירה.

YouCC תכננה והטמיעה את פתרונות Semperis למגוון לקוחות בשוק הישראלי, בינהם: